مقایسه بودجه دفاعی ایران و ۲۵ کشور جهان + جدول

مقایسه بودجه دفاعی ایران و ۲۵ کشور جهان + جدول

«از نان شب هم واجب‌تر این است که ایران نیز همچون کشورهای منطقه و جهان، » توجه مالی جدی‌تری«به تقویت بنیه دفاعی خود کند تا توان دفاعی و امنیتی کشور بیش از پیش تقویت شود.»

مقایسه بودجه دفاعی ایران و ۲۵ کشور جهان + جدول

(image)

«از نان شب هم واجب‌تر این است که ایران نیز همچون کشورهای منطقه و جهان، » توجه مالی جدی‌تری«به تقویت بنیه دفاعی خود کند تا توان دفاعی و امنیتی کشور بیش از پیش تقویت شود.»
مقایسه بودجه دفاعی ایران و ۲۵ کشور جهان + جدول

فروش بک لینک

تکنولوژی جدید