مفاد آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور+ فایل

مفاد آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور+ فایل

مفاد آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور طی نامه‌ای ابلاغ شد.

مفاد آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور+ فایل

(image)

مفاد آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور طی نامه‌ای ابلاغ شد.
مفاد آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور+ فایل

اخبار دنیای دیجیتال