مغز متفکر حملات داعش در اروپا، از این گروه گریخت

مغز متفکر حملات داعش در اروپا، از این گروه گریخت

مغز متفکر حملات گروه تروریستی “داعش” در اروپا پس از جداشدن از این گروه، از سوریه فرار کرد.

مغز متفکر حملات داعش در اروپا، از این گروه گریخت

(image)

مغز متفکر حملات گروه تروریستی “داعش” در اروپا پس از جداشدن از این گروه، از سوریه فرار کرد.
مغز متفکر حملات داعش در اروپا، از این گروه گریخت

استخدام آموزش و پرورش