معنویت و سیاست در مکتب امام به هم پیوند داده شد 

معنویت و سیاست در مکتب امام به هم پیوند داده شد 

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه پیوند بین معنویت و سیاست نکته دیگر اندیشه امام(ره) است گفت: بیش از ۳۰۰ سال است که مغرب زمین با خدا مبارزه می‌کند و محصول آن جنگ اول و دوم جهانی، قریب به ۷۰ سال ظلم به مردم فلسطین، جنگ کلاهک‌های هسته‌ای و غیره است.

معنویت و سیاست در مکتب امام به هم پیوند داده شد 

(image)

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه پیوند بین معنویت و سیاست نکته دیگر اندیشه امام(ره) است گفت: بیش از ۳۰۰ سال است که مغرب زمین با خدا مبارزه می‌کند و محصول آن جنگ اول و دوم جهانی، قریب به ۷۰ سال ظلم به مردم فلسطین، جنگ کلاهک‌های هسته‌ای و غیره است.
معنویت و سیاست در مکتب امام به هم پیوند داده شد 

مدرسه