معظمی‌‌نیا از انتخابات فدراسیون فوتبال انصراف داد

نامزد انتخابات فدراسیون فوتبال انصراف خود را از این انتخابات اعلام کرد.