معتکفان برای نجات کشورهای اسلامی از شر دشمنان دعا کنند

معتکفان برای نجات کشورهای اسلامی از شر دشمنان دعا کنند

در پیام آیت الله صافی گلپایگانی به جشنواره علمی فرهنگی اعتکاف آمده است: باید اوقات اعتکاف را غنیمت شمرد و برای خود و دیگران و برای عزت و عظمت مملکت اسلامی و نجات ممالک اسلامی از شر دشمنان و سربلندی مسلمانان دعا کرد.

معتکفان برای نجات کشورهای اسلامی از شر دشمنان دعا کنند

(image)

در پیام آیت الله صافی گلپایگانی به جشنواره علمی فرهنگی اعتکاف آمده است: باید اوقات اعتکاف را غنیمت شمرد و برای خود و دیگران و برای عزت و عظمت مملکت اسلامی و نجات ممالک اسلامی از شر دشمنان و سربلندی مسلمانان دعا کرد.
معتکفان برای نجات کشورهای اسلامی از شر دشمنان دعا کنند

خرید بک لینک

bluray movie download