معتقدم آمریکایی‌ها پشت کودتای ترکیه قرار داشتند

معتقدم آمریکایی‌ها پشت کودتای ترکیه قرار داشتند

معاون پیشین عربی و آفریقا وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با یک خبرگزاری روسیه، با بیان اینکه ایران همانند آنچه در سوریه انجام داده، از دولت قانونی ترکیه در برابر کودتا حمایت کرد، دست داشتن آمریکایی‌ها در این کودتا را بعید ندانست.

معتقدم آمریکایی‌ها پشت کودتای ترکیه قرار داشتند

(image)

معاون پیشین عربی و آفریقا وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با یک خبرگزاری روسیه، با بیان اینکه ایران همانند آنچه در سوریه انجام داده، از دولت قانونی ترکیه در برابر کودتا حمایت کرد، دست داشتن آمریکایی‌ها در این کودتا را بعید ندانست.
معتقدم آمریکایی‌ها پشت کودتای ترکیه قرار داشتند

دانلود فیلم خارجی