معاون حزب الله: عربستان به رژیم صهیونیستی همگرایی پیدا کرد

معاون دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به گرایش و همگرایی عربستان سعودی به سمت رژیم صهیونیستی‌، اقدامات اخیر «شورای همکاری» علیه مقاومت را نشانه ناکامی دشمنان حزب الله خواند.