معارضان سوریه به نقل از الجبیر: اکنون امکان کنار زدن بشار اسد نیست

معارضان سوریه به نقل از الجبیر: اکنون امکان کنار زدن بشار اسد نیست
معارضان سوریه به نقل از وزیر خارجه عربستان سعودی اعلام کردند که «عادل الجبیر» به هیأت عالی مذاکره کنندگان معارضان گفته که بشار اسد در قدرت باقی می‎ماند و اکنون امکان کنار زدن او نیست.

معارضان سوریه به نقل از الجبیر: اکنون امکان کنار زدن بشار اسد نیست

معارضان سوریه به نقل از وزیر خارجه عربستان سعودی اعلام کردند که «عادل الجبیر» به هیأت عالی مذاکره کنندگان معارضان گفته که بشار اسد در قدرت باقی می‎ماند و اکنون امکان کنار زدن او نیست.
معارضان سوریه به نقل از الجبیر: اکنون امکان کنار زدن بشار اسد نیست