مظلومی! همین سوبله و چوبله‌ات باعث شد که در دربی ۴ گل بخوری!

مظلومی! همین سوبله و چوبله‌ات باعث شد که در دربی ۴ گل بخوری!

مدیر اجرایی آکادمی استقلال با انتقاد از سرمربی فصل گذشته استقلال گفت: اگر پرویز مظلومی خیانتی دیده است، باید بگوید.

مظلومی! همین سوبله و چوبله‌ات باعث شد که در دربی ۴ گل بخوری!

(image)

مدیر اجرایی آکادمی استقلال با انتقاد از سرمربی فصل گذشته استقلال گفت: اگر پرویز مظلومی خیانتی دیده است، باید بگوید.
مظلومی! همین سوبله و چوبله‌ات باعث شد که در دربی ۴ گل بخوری!

نخبگان