مطالبات مشروع و قانونی ملت بحرین باید محقق شود

مطالبات مشروع و قانونی ملت بحرین باید محقق شود

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در دیدار سفیر منامه در بغداد تأکید کرد باید مطالبات مشروع ملت بحرین محقق و بین طرفین گفت‌وگو برگزار شود.

مطالبات مشروع و قانونی ملت بحرین باید محقق شود

(image)

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در دیدار سفیر منامه در بغداد تأکید کرد باید مطالبات مشروع ملت بحرین محقق و بین طرفین گفت‌وگو برگزار شود.
مطالبات مشروع و قانونی ملت بحرین باید محقق شود

شهر خبر