مطالباتی که قرار بود در تجمع مقابل گمرک عنوان شود/ تشریح ۱۰ بند مطالبات دانشجویان در حوزه اقتصاد مقاومتی

مطالباتی که قرار بود در تجمع مقابل گمرک عنوان شود/ تشریح ۱۰ بند مطالبات دانشجویان در حوزه اقتصاد مقاومتی

منشور ملی مطالبات دانشجویی در حوزه اقتصاد مقاومتی در بیانیه‌ای در ۱۰ بند تهیه شد، که به دلیل نداشتن مجوز تجمع دیروز مقابل گمرک قرائت نشد.

مطالباتی که قرار بود در تجمع مقابل گمرک عنوان شود/ تشریح ۱۰ بند مطالبات دانشجویان در حوزه اقتصاد مقاومتی

(image)

منشور ملی مطالبات دانشجویی در حوزه اقتصاد مقاومتی در بیانیه‌ای در ۱۰ بند تهیه شد، که به دلیل نداشتن مجوز تجمع دیروز مقابل گمرک قرائت نشد.
مطالباتی که قرار بود در تجمع مقابل گمرک عنوان شود/ تشریح ۱۰ بند مطالبات دانشجویان در حوزه اقتصاد مقاومتی

خرید بک لینک

دانلود سریال و آهنگ