مطابقت ۸۷ درصدی برنامه‌های بیطرف با اسناد بالادستی/ رأی اعتماد به بیطرف به معنای گرامی داشتن سهم نسل آینده است

مطابقت ۸۷ درصدی برنامه‌های بیطرف با اسناد بالادستی/ رأی اعتماد به بیطرف به معنای گرامی داشتن سهم نسل آینده است
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، ۸۷ درصد برنامه‌های ارائه شده از سوی بیطرف به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو را با اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه مطابق دانست.

مطابقت ۸۷ درصدی برنامه‌های بیطرف با اسناد بالادستی/ رأی اعتماد به بیطرف به معنای گرامی داشتن سهم نسل آینده است

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، ۸۷ درصد برنامه‌های ارائه شده از سوی بیطرف به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو را با اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه مطابق دانست.
مطابقت ۸۷ درصدی برنامه‌های بیطرف با اسناد بالادستی/ رأی اعتماد به بیطرف به معنای گرامی داشتن سهم نسل آینده است