مشکلات شرعی بانک قابل برطرف شدن است/ دیرکرد قسط‌های بانکی باید به بیت‌المال پرداخت شود

مشکلات شرعی بانک قابل برطرف شدن است/ دیرکرد قسط‌های بانکی باید به بیت‌المال پرداخت شود

یکی از مراجع تقلید گفت: نظام بانکی از غرب وارد شده است و باید با عقود شرعی تطبیق داده شود، بانک‌ها در برخی اوقات نسبت به موضوع‌های شرعی توجه ندارند و نتایج برخی از اقدامات ربا می‌شود.

مشکلات شرعی بانک قابل برطرف شدن است/ دیرکرد قسط‌های بانکی باید به بیت‌المال پرداخت شود

(image)

یکی از مراجع تقلید گفت: نظام بانکی از غرب وارد شده است و باید با عقود شرعی تطبیق داده شود، بانک‌ها در برخی اوقات نسبت به موضوع‌های شرعی توجه ندارند و نتایج برخی از اقدامات ربا می‌شود.
مشکلات شرعی بانک قابل برطرف شدن است/ دیرکرد قسط‌های بانکی باید به بیت‌المال پرداخت شود

لایسنس نود 32 ورژن 7

wolrd press news