مستند «میم، مثل مسجد؛ آ، مثل آتش» در شبکه سوم سیما

مستند «میم، مثل مسجد؛ آ، مثل آتش» در شبکه سوم سیما

مستند «میم، مثل مسجد؛ آ، مثل آتش» عنوان مستندی به نویسندگی، پژوهشگری وکارگردانی زهره یزدان پناه، درباره به آتش کشیده شدن مسجد لولاگر در فتنه سال ۸۸، تولید شد.

مستند «میم، مثل مسجد؛ آ، مثل آتش» در شبکه سوم سیما

(image)

مستند «میم، مثل مسجد؛ آ، مثل آتش» عنوان مستندی به نویسندگی، پژوهشگری وکارگردانی زهره یزدان پناه، درباره به آتش کشیده شدن مسجد لولاگر در فتنه سال ۸۸، تولید شد.
مستند «میم، مثل مسجد؛ آ، مثل آتش» در شبکه سوم سیما

خبر جدید