مسافرکشی با خودروی شخصی در تهران ممنوع

مسافرکشی با خودروی شخصی در تهران ممنوع

فرمانده یگان عملیات و کنترل طرح‌های ویژه ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ از جریمه ۴۰ هزارتومانی مسافرکش های شخصی در پایتخت خبر داد.

مسافرکشی با خودروی شخصی در تهران ممنوع

(image)

فرمانده یگان عملیات و کنترل طرح‌های ویژه ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ از جریمه ۴۰ هزارتومانی مسافرکش های شخصی در پایتخت خبر داد.
مسافرکشی با خودروی شخصی در تهران ممنوع

تکنولوژی جدید