مسابقات فوتسال جام شهدا مدافع حرم دانشگاه پیام نور باغملک برگزار شد

مسابقات فوتسال جام شهدا مدافع حرم دانشگاه پیام نور باغملک برگزار شد

مسابقات فوتسال جام شهدا مدافع حرم بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور باغملک با حضور پرشور دانشجویان به مدت دو هفته در این دانشگاه برگزار شد.

مسابقات فوتسال جام شهدا مدافع حرم دانشگاه پیام نور باغملک برگزار شد

(image)

مسابقات فوتسال جام شهدا مدافع حرم بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور باغملک با حضور پرشور دانشجویان به مدت دو هفته در این دانشگاه برگزار شد.
مسابقات فوتسال جام شهدا مدافع حرم دانشگاه پیام نور باغملک برگزار شد

خبر جدید