مسئول جدید نهاد رهبری در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی منصوب شد

مسئول جدید نهاد رهبری در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی منصوب شد

حجت الاسلام حسین میرزایی ملک آباد، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی شد.

مسئول جدید نهاد رهبری در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی منصوب شد

(image)

حجت الاسلام حسین میرزایی ملک آباد، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی شد.
مسئول جدید نهاد رهبری در دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی منصوب شد

خرید بک لینک

فانتزی