مسئولین دزد را باید در نماز جمعه شلاق زد/ فضای مجازی از فضای واقعی، واقعی‌‌تر شده است!

مسئولین دزد را باید در نماز جمعه شلاق زد/ فضای مجازی از فضای واقعی، واقعی‌‌تر شده است!

رحیم پور ازغدی گفت: ما در روایات داریم که مسئول دزد را باید در نماز جمعه شلاق زد. مسئولان باید بیایند و در نماز جمعه پاسخ بدهند نه گزارش عملکرد. مردم باید مسئولین را در نماز جمعه به چالش بکشند.

مسئولین دزد را باید در نماز جمعه شلاق زد/ فضای مجازی از فضای واقعی، واقعی‌‌تر شده است!

(image)

رحیم پور ازغدی گفت: ما در روایات داریم که مسئول دزد را باید در نماز جمعه شلاق زد. مسئولان باید بیایند و در نماز جمعه پاسخ بدهند نه گزارش عملکرد. مردم باید مسئولین را در نماز جمعه به چالش بکشند.
مسئولین دزد را باید در نماز جمعه شلاق زد/ فضای مجازی از فضای واقعی، واقعی‌‌تر شده است!

موزیک جوان