مسئولان دانشگاه آزاد خراسان جنوبی از گروه جهادی دانشجویی بازدید کردند

مسئولان دانشگاه آزاد خراسان جنوبی از گروه جهادی دانشجویی بازدید کردند

تعدادی از مسئولان دانشگاه آزاد خراسان جنوبی به همراه جمعی از مسئولان ناحیه بسیج دانشجویی استان از گروه جهادی دانشجویی این دانشگاه در روستای مسک درمیان بازدید کردند.

مسئولان دانشگاه آزاد خراسان جنوبی از گروه جهادی دانشجویی بازدید کردند

(image)

تعدادی از مسئولان دانشگاه آزاد خراسان جنوبی به همراه جمعی از مسئولان ناحیه بسیج دانشجویی استان از گروه جهادی دانشجویی این دانشگاه در روستای مسک درمیان بازدید کردند.
مسئولان دانشگاه آزاد خراسان جنوبی از گروه جهادی دانشجویی بازدید کردند

خرید vpn خرید kerio

گوشی موبایل