مزاح رهبر انقلاب با «سیار» و «مجاهدی»

مزاح رهبر انقلاب با «سیار» و «مجاهدی»

همزمان با شب نیمه ماه مبارک رمضان جمعی از شاعران به دیدار رهبر انقلاب رفتند که محمدعلی مجاهدی در این مراسم شعر عاشقانه خواند.

مزاح رهبر انقلاب با «سیار» و «مجاهدی»

(image)

همزمان با شب نیمه ماه مبارک رمضان جمعی از شاعران به دیدار رهبر انقلاب رفتند که محمدعلی مجاهدی در این مراسم شعر عاشقانه خواند.
مزاح رهبر انقلاب با «سیار» و «مجاهدی»

خبر جدید