مرگ ۳ نفر به علت مصرف تریاک آلوده به سرب

مرگ ۳ نفر به علت مصرف تریاک آلوده به سرب

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفت: در حال شناسایی دانش‌آموزانی هستیم که درگیر مصرف مواد مخدر هستند. سعی کردیم مخفی کاری و پنهان کاری در این قشر را کنار بگذاریم.

مرگ ۳ نفر به علت مصرف تریاک آلوده به سرب

(image)

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفت: در حال شناسایی دانش‌آموزانی هستیم که درگیر مصرف مواد مخدر هستند. سعی کردیم مخفی کاری و پنهان کاری در این قشر را کنار بگذاریم.
مرگ ۳ نفر به علت مصرف تریاک آلوده به سرب

آهنگ جدید