مرگ ۱۳ نفر در تصادفات روز اول عید

مرگ ۱۳ نفر در تصادفات روز اول عید

سخنگوی اورژانس کشور گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در حوادث ترافیکی ۱۰۳ نفر مصدوم و ۱۳ نفر نیز جان خود را از دست دادند.

مرگ ۱۳ نفر در تصادفات روز اول عید

(image)

سخنگوی اورژانس کشور گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در حوادث ترافیکی ۱۰۳ نفر مصدوم و ۱۳ نفر نیز جان خود را از دست دادند.
مرگ ۱۳ نفر در تصادفات روز اول عید

فیلم سریال آهنگ

اخبار کارگران