مرکل موضع واضحی درباره مسئله لغو مصونیت نمایندگان ترک اتخاذ کند

مرکل موضع واضحی درباره مسئله لغو مصونیت نمایندگان ترک اتخاذ کند

رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان با انتقاد شدید از لغو مصونیت نمایندگان طرفدار کردها در پارلمان ترکیه، از مرکل خواست در سفر خود به استانبول موضع آشکاری را در این باره اتخاذ کند.

مرکل موضع واضحی درباره مسئله لغو مصونیت نمایندگان ترک اتخاذ کند

(image)

رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آلمان با انتقاد شدید از لغو مصونیت نمایندگان طرفدار کردها در پارلمان ترکیه، از مرکل خواست در سفر خود به استانبول موضع آشکاری را در این باره اتخاذ کند.
مرکل موضع واضحی درباره مسئله لغو مصونیت نمایندگان ترک اتخاذ کند

استخدام