مرغ در نوروز ۷۰۰ تومان ارزان شد/ تعیین قیمت جدید در ۱۴ فروردین

مرغ در نوروز ۷۰۰ تومان ارزان شد/ تعیین قیمت جدید در ۱۴ فروردین

رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در تعطیلات عید نوروز قیمت مرغ تا ۷۰۰ تومان در هرکیلوگرم کاهش یافت و موجب ضرر و زیان تولید کنندگان شد، اما قیمت جدید این محصول فردا ۱۴ فروردین تعیین می‌شود.

مرغ در نوروز ۷۰۰ تومان ارزان شد/ تعیین قیمت جدید در ۱۴ فروردین

(image)

رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: در تعطیلات عید نوروز قیمت مرغ تا ۷۰۰ تومان در هرکیلوگرم کاهش یافت و موجب ضرر و زیان تولید کنندگان شد، اما قیمت جدید این محصول فردا ۱۴ فروردین تعیین می‌شود.
مرغ در نوروز ۷۰۰ تومان ارزان شد/ تعیین قیمت جدید در ۱۴ فروردین