مردم یمن از تشکیل شورای‌عالی سیاسی حمایت همه‌جانبه کردند

مردم یمن از تشکیل شورای‌عالی سیاسی حمایت همه‌جانبه کردند

یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: در روز گذشته چند میلیون از مردم صنعا در میدان این شهر اجتماع و پشتیبانی خود را از تشکیل شورای عالی سیاسی اعلام کردند.

مردم یمن از تشکیل شورای‌عالی سیاسی حمایت همه‌جانبه کردند

(image)

یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: در روز گذشته چند میلیون از مردم صنعا در میدان این شهر اجتماع و پشتیبانی خود را از تشکیل شورای عالی سیاسی اعلام کردند.
مردم یمن از تشکیل شورای‌عالی سیاسی حمایت همه‌جانبه کردند

دانلود نرم افزار جدید