مردم ونزوئلا حامی «چاویزم» هستند/ آمریکا هر کاری برای سرنگونی دولت انقلابی کاراکاس می‌کند

مردم ونزوئلا حامی «چاویزم» هستند/ آمریکا هر کاری برای سرنگونی دولت انقلابی کاراکاس می‌کند

سبحانی، سفیر سابق ایران در ونزوئلا گفت: در زمان چاوز هرگونه مخالفتی با دولت انقلابی محکوم به شکست بود. الآن شخصیت کاریزماتیک و مدیریت چاوز دیگر وجود ندارد و فضا برای مخالفان باز شده است.

مردم ونزوئلا حامی «چاویزم» هستند/ آمریکا هر کاری برای سرنگونی دولت انقلابی کاراکاس می‌کند

(image)

سبحانی، سفیر سابق ایران در ونزوئلا گفت: در زمان چاوز هرگونه مخالفتی با دولت انقلابی محکوم به شکست بود. الآن شخصیت کاریزماتیک و مدیریت چاوز دیگر وجود ندارد و فضا برای مخالفان باز شده است.
مردم ونزوئلا حامی «چاویزم» هستند/ آمریکا هر کاری برای سرنگونی دولت انقلابی کاراکاس می‌کند

بک لینک رنک 4

bluray movie download