مردم ما فهیمند و می‌دانند از چه روشی باید خواسته‌های خود را بیان کنند

مدیر مسئول روزنامه اعتماد با اشاره به حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های رأی گفت: مردم ما بسیار فهیم هستند و می‌دانند خواسته‌های خود با چه روشی بیان کنند.