مردم عراق به خیابان بیایند/ نصب پرچم عراق در مرکز فلوجه

مردم عراق به خیابان بیایند/ نصب پرچم عراق در مرکز فلوجه

نخست‌وزیر عراق که به فلوجه سفر کرده است، پرچم عراق را در مرکز این شهر برافراشت و از مردم خواست تا به خیابان‌ها آمده و جشن بگیرند.

مردم عراق به خیابان بیایند/ نصب پرچم عراق در مرکز فلوجه

(image)

نخست‌وزیر عراق که به فلوجه سفر کرده است، پرچم عراق را در مرکز این شهر برافراشت و از مردم خواست تا به خیابان‌ها آمده و جشن بگیرند.
مردم عراق به خیابان بیایند/ نصب پرچم عراق در مرکز فلوجه

کرمان نیوز