مردم با حضور در انتخابات ظرفیت عظیم نظام و قانون اساسی را به رخ جهانیان کشیدند

عضو فقهای شورای نگهبان در پیامی تاکید کرد: مردم با حضور در انتخابات با لبیک به دعوت نظام جمهوری اسلامی و مقام معظّم رهبری بسیاری از توطئه‌های دشمن را در هم کوبیدند.