مراقب رنگ تیره زولبیا و بامیه باشید

مراقب رنگ تیره زولبیا و بامیه باشید

معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو، گفت: هنگام خرید زولبیا و بامیه به رنگ آن توجه کنید چرا که هر چه این شیرینی تیره‌تر و سوخته‌تر باشد نشانه مرغوبیت آن نیست.

مراقب رنگ تیره زولبیا و بامیه باشید

(image)

معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو، گفت: هنگام خرید زولبیا و بامیه به رنگ آن توجه کنید چرا که هر چه این شیرینی تیره‌تر و سوخته‌تر باشد نشانه مرغوبیت آن نیست.
مراقب رنگ تیره زولبیا و بامیه باشید

خرید vpn جدید

عکس