مراسم درختکاری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد+ تصاویر

مراسم نمادین درختکاری به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.