مذاکره سرنوشت ساز بارسلونا با مسی بعد از ال‌کلاسیکو

مذاکره سرنوشت ساز بارسلونا با مسی بعد از ال‌کلاسیکو

مذاکرات برای تمدید قرارداد فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا پس از ال کلاسیکو آغاز می شود.

مذاکره سرنوشت ساز بارسلونا با مسی بعد از ال‌کلاسیکو

(image)

مذاکرات برای تمدید قرارداد فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا پس از ال کلاسیکو آغاز می شود.
مذاکره سرنوشت ساز بارسلونا با مسی بعد از ال‌کلاسیکو