مذاکرات فتح و حماس از سر گرفته می‌شود

مذاکرات فتح و حماس از سر گرفته می‌شود

هیاتی از جنبش فتح در راستای تکمیل مذاکرات برای اجرایی کردن توافق ‌آشتی دوجانبه با حماس وارد مصر شد.

مذاکرات فتح و حماس از سر گرفته می‌شود

(image)

هیاتی از جنبش فتح در راستای تکمیل مذاکرات برای اجرایی کردن توافق ‌آشتی دوجانبه با حماس وارد مصر شد.
مذاکرات فتح و حماس از سر گرفته می‌شود

علم و فناوری

گیم پلی استیشن