مخترع ایمیل درگذشت

ری تاملینسون، مخترع ایمیل به شکلی که ما آن را می‌شناسیم، در روز تولد ۷۵ سالگی خود بر اثر سکته قلبی درگذشت.