محموله تبلت قاچاق به مقصد نرسید

محموله تبلت قاچاق به مقصد نرسید

در بازدید از خودروی تریلی ۸۰ دستگاه تبلت قاچاق که در لابلای محموله کالایی خودرو و در مکان های مختلف جاسازی شده بودکشف شد.

محموله تبلت قاچاق به مقصد نرسید

(image)

در بازدید از خودروی تریلی ۸۰ دستگاه تبلت قاچاق که در لابلای محموله کالایی خودرو و در مکان های مختلف جاسازی شده بودکشف شد.
محموله تبلت قاچاق به مقصد نرسید

استخدام