محفل انس با قرآن به همراه تقدير از فعالان قرآنی دانشگاه سمنان برگزار می‌شود

محفل انس با قرآن به همراه تقدير از فعالان قرآنی دانشگاه سمنان برگزار می‌شود

مراسم تقدير از فعالان سي و يكمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم دانشجويان دانشگاه سمنان، متعاقب برگزاري مرحله دانشگاهي و منطقه‌اي سي و يكمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم دانشجويان و كسب دو مقام برتر منطقه‌اي فردا در دانشگاه سمنان برگزار می‌شود.

محفل انس با قرآن به همراه تقدير از فعالان قرآنی دانشگاه سمنان برگزار می‌شود

(image)

مراسم تقدير از فعالان سي و يكمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم دانشجويان دانشگاه سمنان، متعاقب برگزاري مرحله دانشگاهي و منطقه‌اي سي و يكمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم دانشجويان و كسب دو مقام برتر منطقه‌اي فردا در دانشگاه سمنان برگزار می‌شود.
محفل انس با قرآن به همراه تقدير از فعالان قرآنی دانشگاه سمنان برگزار می‌شود

خرید بک لینک