مجتبوی: ما در ساخت خوابگاه برای دانشجویان با مشکل کمبود اعتبار مواجه‌ایم/ حسینی: معوقات ورودی های ۹۳ را پیگیری خواهم کرد

مجتبوی: ما در ساخت خوابگاه برای دانشجویان با مشکل کمبود اعتبار مواجه‌ایم/ حسینی: معوقات ورودی های ۹۳ را پیگیری خواهم کرد

کرسی آزاداندیشی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان مشهد با حضور حسینی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی و مجتبوی، رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی در تالار ابن هیثم پردیس شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

مجتبوی: ما در ساخت خوابگاه برای دانشجویان با مشکل کمبود اعتبار مواجه‌ایم/ حسینی: معوقات ورودی های ۹۳ را پیگیری خواهم کرد

(image)

کرسی آزاداندیشی توسط بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان مشهد با حضور حسینی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی و مجتبوی، رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی در تالار ابن هیثم پردیس شهید بهشتی مشهد برگزار شد.
مجتبوی: ما در ساخت خوابگاه برای دانشجویان با مشکل کمبود اعتبار مواجه‌ایم/ حسینی: معوقات ورودی های ۹۳ را پیگیری خواهم کرد

فروش بک لینک

موزیک سرا