مترو هر ساعت ۱۸ هزار نفر را به شهر آفتاب رساند/ استقبال از نمایشگاه کتاب فوق تصور بود

مترو هر ساعت ۱۸ هزار نفر را به شهر آفتاب رساند/ استقبال از نمایشگاه کتاب فوق تصور بود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران میزان استقبال از نمایشگاه کتاب تهران که برای نخستین بار در مجموعه شهر آفتاب برگزار شد را فوق تصور دانست.

مترو هر ساعت ۱۸ هزار نفر را به شهر آفتاب رساند/ استقبال از نمایشگاه کتاب فوق تصور بود

(image)

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران میزان استقبال از نمایشگاه کتاب تهران که برای نخستین بار در مجموعه شهر آفتاب برگزار شد را فوق تصور دانست.
مترو هر ساعت ۱۸ هزار نفر را به شهر آفتاب رساند/ استقبال از نمایشگاه کتاب فوق تصور بود

بک لینک رنک 6

دانلود موزیک