ما منتظر یک گزارش شفاف و صریح پیرامون اقدامات دولت در راستای اقتصاد مقاومتی هستیم

ما منتظر یک گزارش شفاف و صریح پیرامون اقدامات دولت در راستای اقتصاد مقاومتی هستیم

 دبیر انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور گفت:  ما منتظر یک گزارش شفاف، صریح و روشن پیرامون اقدامات دولت در راستای اقتصاد مقاومتی هستیم؛ مجلس جدید پس از شروع کارش خود را متعهد بداند به صورت پی در پی از مسئولان گزارش کار پیرامون این مقوله داشته باشد.

ما منتظر یک گزارش شفاف و صریح پیرامون اقدامات دولت در راستای اقتصاد مقاومتی هستیم

(image)

 دبیر انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور گفت:  ما منتظر یک گزارش شفاف، صریح و روشن پیرامون اقدامات دولت در راستای اقتصاد مقاومتی هستیم؛ مجلس جدید پس از شروع کارش خود را متعهد بداند به صورت پی در پی از مسئولان گزارش کار پیرامون این مقوله داشته باشد.
ما منتظر یک گزارش شفاف و صریح پیرامون اقدامات دولت در راستای اقتصاد مقاومتی هستیم

اس ام اس جدید