مایکل مورل: ایرانی‌ها و روس‌ها را در سوریه بکشید!

مایکل مورل: ایرانی‌ها و روس‌ها را در سوریه بکشید!

معاون رئیس سابق سیا که از کلینتون حمایت می‌کند و تاکید دارد که دونالد ترامپ بازیچه رئیس‌جمهوری روسیه است، گفت: روس‌ها و ایرانی‌ها در سوریه باید مخفیانه کشته شوند تا بهای کارشان را بپردازند.

مایکل مورل: ایرانی‌ها و روس‌ها را در سوریه بکشید!

(image)

معاون رئیس سابق سیا که از کلینتون حمایت می‌کند و تاکید دارد که دونالد ترامپ بازیچه رئیس‌جمهوری روسیه است، گفت: روس‌ها و ایرانی‌ها در سوریه باید مخفیانه کشته شوند تا بهای کارشان را بپردازند.
مایکل مورل: ایرانی‌ها و روس‌ها را در سوریه بکشید!