ماموریت نیروی زمینی ارتش به مرزها محدود نمی‌شود/ منتظر فرمان رهبر انقلاب برای آزادی قدس هستیم

ماموریت نیروی زمینی ارتش به مرزها محدود نمی‌شود/ منتظر فرمان رهبر انقلاب برای آزادی قدس هستیم

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه این نیرو برای انجام مأموریت، محدود به مرزها نخواهد بود، گفت: اگر امروز آمریکا جرأت حمله به ایران را ندارد به دلیل آمادگی نیروهای مسلح است.

ماموریت نیروی زمینی ارتش به مرزها محدود نمی‌شود/ منتظر فرمان رهبر انقلاب برای آزادی قدس هستیم

(image)

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه این نیرو برای انجام مأموریت، محدود به مرزها نخواهد بود، گفت: اگر امروز آمریکا جرأت حمله به ایران را ندارد به دلیل آمادگی نیروهای مسلح است.
ماموریت نیروی زمینی ارتش به مرزها محدود نمی‌شود/ منتظر فرمان رهبر انقلاب برای آزادی قدس هستیم

میهن دانلود