ماجرای سقوط دمشق چه بود؟/ فقط رهبر انقلاب می‌دانست در سوریه چه خبر است

ماجرای سقوط دمشق چه بود؟/ فقط رهبر انقلاب می‌دانست در سوریه چه خبر است

مسئولین کشور به این نتیجه رسیده بودند که دمشق سقوط کرده است. یکی از مسئولین ارشد تماس گرفت که آن‌جا را ترک نکردید؟ گفتم دمشق سقوط نکرده! 

ماجرای سقوط دمشق چه بود؟/ فقط رهبر انقلاب می‌دانست در سوریه چه خبر است

(image)

مسئولین کشور به این نتیجه رسیده بودند که دمشق سقوط کرده است. یکی از مسئولین ارشد تماس گرفت که آن‌جا را ترک نکردید؟ گفتم دمشق سقوط نکرده! 
ماجرای سقوط دمشق چه بود؟/ فقط رهبر انقلاب می‌دانست در سوریه چه خبر است

بک لینک رنک 6

دانلود سرا