ماجرای زورگیری سریالی در دانشگاه‌های تهران چه بود؟

ماجرای زورگیری سریالی در دانشگاه‌های تهران چه بود؟

یکی از حاشیه سازترین اتفاقات سال ۹۴ بحث زورگیری‌های عجیب از دانشجویان در بعضی دانشگاه‌های تهران و حتی کشور بود…

ماجرای زورگیری سریالی در دانشگاه‌های تهران چه بود؟

(image)

یکی از حاشیه سازترین اتفاقات سال ۹۴ بحث زورگیری‌های عجیب از دانشجویان در بعضی دانشگاه‌های تهران و حتی کشور بود…
ماجرای زورگیری سریالی در دانشگاه‌های تهران چه بود؟

دانلود آهنگ جدید

اخبار کارگران