ماجرای دم خروس و قسم حضرت عباس بانک‌ها

ماجرای دم خروس و قسم حضرت عباس بانک‌ها

۷۷ درصد وام قرض الحسنه در حالی به کارکنان بانکی تخصیص داده شد که ده ها هزار زوج جوان در صف انتظار وام ۱۰ میلیونی ازدواج با محدودیت های مالی و بوروکراسی اداری دست و پنجه نرم می کنند.

ماجرای دم خروس و قسم حضرت عباس بانک‌ها

(image)

۷۷ درصد وام قرض الحسنه در حالی به کارکنان بانکی تخصیص داده شد که ده ها هزار زوج جوان در صف انتظار وام ۱۰ میلیونی ازدواج با محدودیت های مالی و بوروکراسی اداری دست و پنجه نرم می کنند.
ماجرای دم خروس و قسم حضرت عباس بانک‌ها