ماجرای خواندنی زن بهایی که شیعه شد

ماجرای خواندنی زن بهایی که شیعه شد

مهناز رئوفی در کتاب«سایه شوم» نوشت: زمان‌ جنگ‌ وقتی‌ مردم‌ کشته‌ می‌شدند، بهائیان‌ با بی‌رحمی‌ تمام‌ می‌گفتند از این‌ مسلمانان‌ هر چه‌ کشته‌ شود کم‌ است.

ماجرای خواندنی زن بهایی که شیعه شد

(image)

مهناز رئوفی در کتاب«سایه شوم» نوشت: زمان‌ جنگ‌ وقتی‌ مردم‌ کشته‌ می‌شدند، بهائیان‌ با بی‌رحمی‌ تمام‌ می‌گفتند از این‌ مسلمانان‌ هر چه‌ کشته‌ شود کم‌ است.
ماجرای خواندنی زن بهایی که شیعه شد

خرید بک لینک

فانتزی