مأموران نیروی انتظامی، لیدرها را روی سکوهای ورزشگاه فرستادند

مأموران نیروی انتظامی، لیدرها را روی سکوهای ورزشگاه فرستادند

در حاشیه تمرین امروز استقلال، مدیرعامل ذوب‌آهن برخورد گرمی با کادر فنی و بازیکنان حریف آبی‌پوش داشت.

مأموران نیروی انتظامی، لیدرها را روی سکوهای ورزشگاه فرستادند

(image)

در حاشیه تمرین امروز استقلال، مدیرعامل ذوب‌آهن برخورد گرمی با کادر فنی و بازیکنان حریف آبی‌پوش داشت.
مأموران نیروی انتظامی، لیدرها را روی سکوهای ورزشگاه فرستادند

استخدام