لیست کاندیداهای مورد حمایت انگلیس جایگاهی نزد ملت انقلابی ایران ندارد

مسئول هسته کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه های لرستان گفت: لیست کاندیداهای مورد حمایت انگلیس جایگاهی در نزد ملت انقلابی ایران ندارد.