لزوم ایجاد یک محور سنی قوی‌تر برای مقابله با ایران

یک اندیشکده صهیونیستی می‌گوید روابط هرچه نزدیک‌تر ترکیه با عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس از جمله امارات متحده عربی، قطر و همچنین مصر موجب ایجاد یک محور سنی قوی‌تر در منطقه خواهد شد که می‌تواند از قدرت و نفوذ روزافزون ایران در منطقه جلوگیری کند.