لاک جیغ!

لاک جیغ!

دختران از رهگذر جادوي لوازم آرايشي براي کوتاه کردن دوره‌ي کودکي و نوجواني سعي در تحقق آرزوي خود و به دست آوردن دلخواه‌ترين چيز در دنيا يعني بزرگسالي و آزادي‌هاي آن هستند.

لاک جیغ!

(image)

دختران از رهگذر جادوي لوازم آرايشي براي کوتاه کردن دوره‌ي کودکي و نوجواني سعي در تحقق آرزوي خود و به دست آوردن دلخواه‌ترين چيز در دنيا يعني بزرگسالي و آزادي‌هاي آن هستند.
لاک جیغ!

اس ام اس جدید

خبرگذاری خوزستان